Strojník stavebních strojů - základní kurz

Termín: květen 2021 - kurz bude zahájen 24. května 2021 - pro bližší informace nás prosím kontaktujte

Cena: Základní kurz: 6 611,- + 21% DPH (8 000,- vč. DPH) Základní kurz rypadlo-nakladač: 7 851,- + 21% DPH (9 500,- vč. DPH)

Místo konání: učebna nám. Míru 28, 3NP., Svitavy

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou. 

Účastníci základního kurzu doručí nejpozději do 14. května vyplněnou přihlášku (stačí e-mailem naskenovaná kopie), originál pak předloží u prezence.

  • přihláška - ke stažení zde - sekce strojníci stavebních strojů - VYTISKNOUT OBOUSTRANNĚ
  • neváhejte nás kontaktovat pokud si nevíte rady s vyplněním přihlášky
  • k přihlášce přiložte Vaši dokladovou fotografii 3,5 x 4,5 cm - fotografie musí být nepoužitá, nepoškozená, nová, na rubu čitelně napsané Vaše jméno, příjmení a datum narození
  • V případě, že uchazeč absolvoval předběžnou praxi na stroji rýpadlo-nakladač, vykoná uchazeč 2 zkoušky a získá oprávnění pro skupiny lopatová rýpadla kolová a nakladače kolové.

Cena je stanovena pro 1 osobu.

Platbu za školení poukažte, prosím, podle počtu účastníků na bankovní účet č. 1281123369/0800, VS 2153Z, KS 308. Úhradu lze též provést v hotovosti v den konání závěrečné zkoušky nebo převodem na základě námi vystavené faktury.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top