Bezpečnost práce ve stavebnictví, práce ve výškách

Termín:

Cena: 818,- Kč + 21% DPH (990,- Kč vč. DPH)

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, 3.NP, Svitavy

Školení je pořádáno dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády ČR  č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Pro zaměstnavatelé platí povinnost zajistit pro pracovníky provádějící práci ve výškách prověření zdravotní způsobilosti 1 x za 3 roky.

Toto školení je určeno především pro profese:

  • klempíř, pokrývač, tesař, montážník
  • montér hromosvodů
  • montér sádrokartonových konstrukcí
  • ostatní dělnická povolání

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zák. č. 526/2990 Sb.)

Úhradu proveďte, prosím,  podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2064, KS 308, nebo v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top