Řidič motorových manipulačních vozíků - základní kurz, opakované školení

Termín: listopad 2024

Cena: ...viz Detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, 3. NP, Svitavy

Detail ceny:

Základní kurz - dvoudenní: 4 000,- Kč + 21% DPH(4 840,- Kč vč. DPH)

Opakované školení - jednodenní: 909,- Kč + 21% DPH (1 100,- Kč vč. DPH) 


Účastníci základního kurzu u prezence předloží:

  • občanský průkaz
  • řidičský průkaz (pokud máte)
  • vyplněná žádost o přijetí k výcviku a zkoušce (ke stažení zde)
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (potvrdit na přihlášce)
  • fotografie 3,5 x 4,5 cm 

Účastníci opakovaného školení u prezence předloží:

  • průkaz řidiče motorového vozíku

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zák. č. 526/1990 Sb.)

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2457, KS 308, nebo v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top