Nastřelovací a kotevní technika - základní kurz, opakované školení

Termín: dle požadavků firem

Cena: ...viz Detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, 3.NP Svitavy

Detail ceny:

Základní kurz: 1 446,- Kč + 21% DPH (1 750,- Kč vč. DPH)

Opakované školení: 818,- Kč + 21% DPH (990,- Kč vč. DPH)

Účastní základní kurzu předloží:

  • občanský průkaz
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • potvrzení o zácviku pod dozorem (5 dnů)

Účastníci opakovaného školení předloží:

  • platný průkaz nebo osvědčení

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zák. č. 526/1990 Sb.)

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2052, KS 308, nebo v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top