Obsluha sušek obilí a posklizňových linek

Termín:

Cena: ...viz Detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, 3.NP, Svitavy

Lektoři:

  • První část - Jiří Coufal, odborník na BOZP (8:00 - 10:45)
  • Druhá část - Lubomír Waber, revizní technik plynových zařízení (11:00 - 12:30) 

Program:

V první části budou účastnici školení seznámeni s bezpečnostními předpisy pro obsluhu sušek a posklizňových linek. Platnost školení je jeden rok.

V druhé části budou účastníci školení seznámeni s vybranými předpisy na obsluhu hořáků na plynná a kapalná paliva. Účastníkům bude vystaveno osvědčení pro obsluhu plyn. zařízení (platnost tohoto osvědčení je 3 roky). 

Detail ceny:

Účastnický poplatek za školení první části: 909,- Kč + 21% DPH (1 100,- Kč vč.DPH)

Účastnický poplatek za školení obou částí: 2 000,- Kč + 21% DPH (2 420,- Kč vč. DPH)  

Cena je stanovena pro 1 osobu.

Platbu za školení poukažte, prosím, podle počtu účastníků na bankovní účet č. 1281123369/0800, VS 2367, KS 308. Úhradu lze též provést v hotovosti u prezence.  

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top