Obsluha sušek obilí a posklizňových linek

Termín: středa 19. června 2024 v 8:00 hod., prezence od 7:30 hod.

Cena: 1 300,- Kč vč. 21% DPH (1 074,- bez DPH)

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, 3.NP, Svitavy

Lektor:

  • Ing. Oldřich Haken 

Program:

Seznámení s bezpečnostními předpisy pro obsluhu sušek a posklizňových linek. Platnost školení je jeden rok.Cena je stanovena pro 1 osobu.

Platbu za školení poukažte, prosím, podle počtu účastníků na bankovní účet č. 1281123369/0800, VS 2467, KS 308. Úhradu lze též provést v hotovosti u prezence.  

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top