Doškolení a povinné přezkoušení svářečů - jednodenní

Termín: 23. ledna 2024 v 8:00 hod., prezence od 7:30 hod

Cena: 1 198,- + 21% DPH (tj. 1 450,- Kč vč. DPH)

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, III.NP, Svitavy

Účastníci u prezence předloží:

Cena je stanovena pro 1 osobu.

Úhradu proveďte, prosím, dle počtu účastníků převodním příkazem na účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 2458. Daňový doklad obdržíte u prezence. Úhradu lze také provést v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Pokud se přihlásíte přes náš objednávkový formulář a nedostanete od nás potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top