Zkouška odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV č. 194/2022 Sb. (dříve vyhl. 50/78 Sb.)

Termín: 5. června 2024 v 8:00 hod., prezence od 7:30 hod

Cena: ...viz detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, Svitavy

Detail ceny: 

Osoba znalá pro samostatnou činnost - Elektrotechnik dle § 6 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhl. 50/78 Sb. - §5 a 6)

Kč 2 603,- + 21 % DPH (3 150,- Kč vč. DPH)

Osoba znalá pro řízení činnosti - Vedoucí elektrotechnik dle § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhl. 50/78 Sb. - § 7, 8 a 10)

Kč 3 264- + 21 % DPH (3 950,- Kč vč. DPH)

K jednotlivým paragrafům lze přidat i rozšíření:

- hromosvody (LPS) - 300,- Kč vč. DPH

- vysoké napětí - 300,- Kč vč. DPHZkoušky se konají 5. června od 13:30 hod. před zkušební komisí. Úspěšný absolvent obdrží Protokol o zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a Doklad o složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice.

Vyplněnou přihlášku ke stažení zde ke zkoušce vraťte prosím na naši adresu do 27. května (stačí e-mailem).

Účastníci u prezence předloží:

  • originál vyplněné přihlášky
  • občanský průkaz
  • doklad o poslední zkoušce
  • doklad o ukončeném vzdělání v oboru elektro (výuční list, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom)
  • doklad o odborné praxi - potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o délce praxe (pokud nám předložíte původní osvědčení dle vyhl. 50/78 Sb., nemusíte dokládat délku praxe)

Upozornění ke zdravotní způsobilosti:

- z požadavku vyhlášky vyplývá, že "Pracovníci musí být zdravotně způsobilí", za tuto skutečnost odpovídá zaměstnavatel a nebo OSVČ sama. Z tohoto důvodu na zkoušky samotné nevyžadujeme potvrzení od lékaře o Vaší zdravotní způsobilosti.

Před přihlášením se do tohoto kurzu si prosím zkontrolujte, zda splňujete požadavky na vzdělání a praxi. 

Vzdělání 

Pro § 6 a 7 je nutné doložit

- doklad o ukončeném vzdělání ze skupiny oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, nebo z oblasti vzdělávání Elektrotechnika. Toto musí být jasně uvedeno na dokladu

- nebo ukončené vzdělání v jiném oboru, který obsahově splňuje požadavky na elektrotechnické vzdělání - toto musí dle NV 194/2022 Sb. §9 odst. 5c) potvrdit škola nebo ministerstvo školství

- nebo úplnou profesní kvalifikaci získanou podle zákona č. 179/2006 Sb. a zveřejněnou v Národní soustavě kvalifikací po oborem kvalifikace "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"


Praxe

Je nutné mít náležitou délku praxe, formulář pro doložení odborné praxe od zaměstnavatele ke stažení zde. Formulář pro doložení odborné praxe pro OSVČ ke stažení zde.

- pro § 6 minimální praxi stanoví podle §6 odst.2 NV 194/2022 Sb. odpovědná osoba v místním bezpečnostním pracovním předpisu na pracovišti zkoušeného. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.

- pro § 7 je stanovena praxe v NV 194/2022 takto:

2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem E2A a E3A (skupiny ke stažení zde)

3 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem E1A, E2B a E3B 

4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem E1B 

Úhradu proveďte, prosím, dle počtu účastníků převodním příkazem na účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 2259. Daňový doklad obdržíte u prezence. Úhradu lze také provést v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top