Strojník stavebních strojů - rozšíření odbornosti - únor

Termín:

Cena: 4 876,- Kč + 21% DPH (tj. 5 900,- Kč vč. DPH)

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, 3.NP., Svitavy

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou.

Účastníci kurzu "Rozšíření odbornosti" doručí vyplněnou přihlášku e-mailem naskenovaná kopie, originál předloží u prezence).

  • přihláška - ke stažení zde - sekce strojníci stavebních strojů - VYTISKNOUT OBOUSTRANNĚ
  • neváhejte nás kontaktovat pokud si nevíte rady s vyplněním přihlášky
  • průkaz strojníka stavebních strojů 
  • pokud vlastníte starý typ průkazu (modrá knížka) tak, prosím, k přihlášce přiložte Vaši dokladovou fotografii 3,5 x 4,5 cm - fotografie musí být nepoužitá, nepoškozená, nová, na rubu čitelně napsané Vaše jméno, příjmení a datum narození
  • v případě, že uchazeč absolvoval předběžnou praxi na stroji rýpadlo-nakladač, vykoná uchazeč 2 zkoušky a získá oprávnění pro skupiny lopatová rýpadla kolová a nakladače kolové

Cena je stanovena pro 1 osobu.

Platbu za školení poukažte, prosím, podle počtu účastníků na bankovní účet č. 1281123369/0800, VS 2453R, KS 308. Úhradu lze též provést v hotovosti v den konání závěrečné zkoušky nebo převodem na základě námi vystavené faktury.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Pokud se přihlásíte přes náš objednávkový formulář a nedostanete od nás potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top