Strojník stavebních strojů - opakované školení - jednodenní

Termín:

Cena: 909,- Kč + 21% DPH (1 100,- vč. DPH)

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, 3.NP, Svitavy


Školení je pořádáno v souladu s vyhl. č 77/1965 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Cena je stanovena pro 1 osobu

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2453, KS 308, nebo v hotovosti u prezence. 

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Pokud se přihlásíte přes náš objednávkový formulář a nedostanete od nás potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top