Strojník stavebních strojů - II. kategorie - betonárky, přepravníky a čerpadla čerstvého betonu - opakované školení

Termín:

Cena:

Místo konání: učebna školicího střediska ve 2.NP, nám. Míru 28, Svitavy

Účastníci povinného přezkoušení předloží:

  • průkaz strojníka stavebních strojů 

Cena je stanovena pro 1 osobu

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2453b, KS 308, nebo v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top