Novela Zákoníku práce a pracovně právních předpisů

Termín:

Cena:

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, Svitavy, 3.NP

Lektor: JUDr. Jaromír Zrutský

Program:

 • přehled nových právních předpisů
 • novela zákoníku práce
 • zásadní změny dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • nárok na dovolenou
 • přechod na pracovní poměr
 • rozvrh pracovní doby
 • příplatky, překážky v práci
 • nepřetržitý odpočinek mezi směnami (zásadní změna)
 • digitalizace pracovněprávních dokumentů
 • elektronické doručování pracovněprávních dokumentů
 • práce na dálku
 • konsolidační balíček - změny některých pracovněprávních předpisů
 • diskuse - v průběhu semináře


Účastnický poplatek zahrnuje písemný materiál a malé občerstvení (chlebíček/bageta, káva). Úhradu za seminář je možné provést v hotovosti u prezence nebo převodem na bankovní  účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 2304. Daňový doklad Vám bude zaslán po připsání platby na náš účet.  


Pokud se na seminář přihlásíte přes náš objednávkový formulář a nedostanete od nás potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.


Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top