Vazač břemen - základní kurz, opakované školení

Termín: leden/únor 2021

Cena: ...viz Detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, Svitavy (III.NP)

S ohledem na současná vládní nařízení v souvislosti s výskytem COVID-19 připomínáme povinnost nošení roušky v prostorách celé budovy. Děkujeme za pochopení a dodržování této povinnosti.

Počet míst omezen, v případě Vašeho zájmu nám, prosím, potvrďte účast a upřesněte počet osob telefonicky nebo e-mailem.

Detail ceny:

Základní kurz: 950,- Kč + 21% DPH (1 150,- Kč vč. DPH)

Opakované školení: 818,- Kč + 21% DPH (990,- Kč vč. DPH)

Účastníci základního kurzu u prezence předloží:

Účastníci opakovaného školení u prezence předloží:

  • vazačský průkaz

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zák. č. 526/2990 Sb.)

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2155, KS 308, nebo v hotovosti u prezence. 

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top