Strojník stavebních strojů - opakované školení - jednodenní

Termín: k dispozici záznam školení

Cena: 500,- Kč + 21% DPH (605,- vč. DPH)

Místo konání: On-line seminář (dále v textu jen jako „webinář“) proběhne v systému ZOOM. Platforma ZOOM je pro posluchače zcela zdarma. Pro zdárný průběh webináře je zejména nutné kvalitní internetové připojení a operační systém Win10, 8 či nejméně 7.

Školení je pořádáno v souladu s vyhl. č 77/1965 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Cena je stanovena pro 1 osobu.

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2153, KS 308, nebo v hotovosti v den potvrzení průkazu a vydání prezenční listiny nebo bankovním převodem na základě námi vystavené faktury.

Přihlásit se můžete již nyní, nejpozději však do 15. února. Pozdější přihlášení je možné po telefonické domluvě. Po Vašem přihlášení Vám budou zaslány pokyny jak se na seminář přihlásit on-line.


Pokud se přihlásíte přes náš objednávkový formulář a nedostanete od nás potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top