Strojník stavebních strojů - II. kategorie - betonárky, přepravníky a čerpadla čerstvého betonu - základní kurz

Termín: duben 2018 - ohledně termínu nás, prosím, kontaktujte. Kurz bude zahájen 11.4.2018

Cena: ...viz Detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, III.NP, Svitavy

Detail ceny:

Základní kurz: 2 975,- Kč + 21% DPH (3 600,- Kč vč. DPH)

Rozšíření odbornosti: 2 397,- Kč + 21% DPH (2 900,- Kč vč. DPH) 

Kurz bude ukončen 19.4. závěrečnou zkouškou.

Účastníci základního kurzu u prezence předloží:

  • vyplněnou přihlášku - ke stažení zde - sekce strojníci stavebních strojů - VYTISKNOUT OBOUSTRANNĚ
  • neváhejte nás kontaktovat pokud si nevíte rady s vyplněním přihlášky
  • k přihlášce přiložte Vaši dokladovou fotografii 

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení. Platbu za školení poukažte, prosím, podle počtu účastníků na bankovní účet č. 1281123369/0800, VS 1853BZ, KS 308. Úhradu lze též provést v hotovosti u prezence nebo fakturou po předložení objednávky s Vaší fakturační adresou.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top