Pracovník elektro profese a zkouška odborné způsobilosti vyhl. 50/78 Sb.

Termín: podzim 2022

Cena: ...viz detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, Svitavy

Detail ceny: 

§ 4   Kč 1 322,- + 21 % DPH (1 600,- Kč vč. DPH)

§ 5   Kč 1 570,- + 21 % DPH (1 900,- Kč vč. DPH)

§ 6   Kč 2 066,- + 21 % DPH (2 500,- Kč vč. DPH)

§ 7   Kč 2 231,- + 21 % DPH (2 700,- Kč vč. DPH)

§ 8   Kč 2 562,- + 21 % DPH (3 100,- Kč vč. DPH)

§ 10 Kč 3 223,- + 21 % DPH (3 900,- Kč vč. DPH)

Zkoušky se konají před zkušební komisí. Úspěšný absolvent obdrží zápis o zkoušce a Osvědčení o odborné způsobilosti.

Vyplněnou přihlášku (ke stažení zde) ke zkoušce vraťte prosím na naši adresu (stačí e-mailem).

Účastníci u prezence předloží:

  • občanský průkaz
  • doklad o poslední zkoušce
  • výuční list, popř. maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom
  • potvrzenou praxi a zdravotní způsobilost (na přihlášce)

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zákon o cenách 526/90Sb.).

Nad 1 000 V se účastnický poplatek zvyšuje o 200,- Kč vč. 21% DPH

V účastnickém poplatku nejsou započítána skripta k vyhl. 50/78 Sb. - možno zakoupit u prezence za 350,- Kč vč. DPH.

Úhradu proveďte, prosím, dle počtu účastníků převodním příkazem na účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 2259. Daňový doklad obdržíte u prezence. Úhradu lze také provést v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top