Pojízdná zdvihací pracovní plošina - základní kurz, opakované školení

Termín: ŠKOLENÍ SE NEKONÁ - NÁHRADNÍ TERMÍN NENÍ ZATÍM STANOVEN

Cena: ...viz Detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, Svitavy (III.NP)

Detail ceny:

Základní kurz: 1 364,- Kč + 21% DPH (1 650,- Kč vč. DPH)

Opakované školení: 785,- Kč + 21% DPH (950,- Kč vč. DPH)

Účastníci základního kurzu u prezence předloží:

Účastníci opakovaného školení u prezence předloží:

  • průkaz obsluhovatele pracovní plošiny

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zák. č. 526/2990 Sb.)

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 1956, KS 308, nebo v hotovosti u prezence. 

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top