Obsluha nízkotlakých kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva

Termín:

Cena: 909,- Kč + 21% DPH (1 100,- Kč vč. DPH)

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, 3.NP, Svitavy

Školení je pořádáno v souladu s vyhl. č. 91/93 Sb. 

Účastníci školení u prezence předloží:

  • občanský průkaz
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • pokud mají, dosavadní platné osvědčení o odborné způsobilosti obsluhovat NTK

Cena je stanovena pro 1 osobu, zahrnuje občerstvení a vydání osvědčení na obsluhu NTK - platnost osvědčení 5 let.

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 1861, KS 308, nebo v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top