Obsluha motorových řetězových pil - základní kurz

Termín: podzim 2020

Cena: ...viz detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, III. NP, Svitavy

Detail ceny:

Základní kurz - zkracování dřeva - jednodenní: 2 149,- Kč +21% DPH (2 600,- Kč vč. DPH)

Základní kurz - těžba dřeva - dvoudenní: 2 975,- + 21% DPH (3 600,- Kč vč. DPH) 

Účastníci u prezence předloží:

  • občanský průkaz
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • název a typ pily, popř. i návod k obsluze pily, kterou budou používat

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zák. č. 526/2990 Sb.)

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2060, KS 308, nebo v hotovosti u prezence. 

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top