Obsluha křovinořezů - základní kurz

Termín:

Cena: 1 074,- Kč + 21% DPH (1 300,- Kč vč. DPH)

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, III. NP, Svitavy

S ohledem na současná vládní nařízení v souvislosti s výskytem COVID-19 připomínáme povinnost nošení roušky v prostorách celé budovy. Děkujeme za pochopení a dodržování této povinnosti.

Počet míst omezen, v případě Vašeho zájmu nám, prosím, potvrďte účast a upřesněte počet osob telefonicky nebo e-mailem.

Účastníci základního kurzu u prezence předloží:

  • občanský průkaz
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zák. č. 526/2990 Sb.)

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2060b, KS 308, nebo v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top