Montáž a obsluha stavebních lešení - základní kurz, opakované školení

Termín:

Cena: ...viz Detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, 3.NP, Svitavy

Detail ceny:

Základní kurz - dvoudenní: 1 446,- Kč + 21% DPH (1 750,- Kč vč. DPH)

Opakované školení - jednodenní:    818,- Kč + 21% DPH (990,- Kč vč. DPH)

Účastníci základní kurzu u prezence předloží:

  • potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • potvrzení o praktickém zácviku na montáž lešení (40 hod.)

Účastníci přezkoušení u prezence předloží:

  • lešenářský průkaz nebo lešenářské osvědčení 

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zák. o cenách č. 526/90 Sb.)

Úhradu proveďte, prosím, podle počtu účastníků a druhu školení na náš bankovní účet č. 1281123369/0800, VS 2051, KS 308, nebo v hotovosti u prezence. 

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top