Jeřábník, Vazač, Obsluha hydraulické ruky - opakované školení

Termín: záznam on-line školení

Cena: 500,- Kč + 21% DPH (tj. 605,- Kč vč. DPH)

Místo konání: On-line seminář (dále v textu jen jako „webinář“) proběhne v systému ZOOM. Platforma ZOOM je pro posluchače zcela zdarma. Pro zdárný průběh webináře je zejména nutné kvalitní internetové připojení a operační systém Win10, 8 či nejméně 7.

Cena je stanovena pro 1 osobu. 

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2154, KS 308, nebo v hotovosti v den potvrzení průkazu a vydání prezenční listiny nebo bankovním převodem na základě námi vystavené faktury.


Pokud se přihlásíte přes náš objednávkový formulář a nedostanete od nás potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top