Jeřábník, Obsluha hydraulické ruky - základní kurz, opakované školení

Termín:

Cena: ...viz detail ceny...

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, Svitavy, 3.NP

Detail ceny:

Základní kurz: 1 529,- Kč + 21% DPH (1 850,- Kč vč. DPH)

Opakované školení: 901,- Kč + 21% DPH (1 090,- Kč vč. DPH) 

Cena je stanovena pro 1 osobu. 

Účastníci základního kurzu u prezence předloží:

Účastníci opakovaného školení u prezence předloží:

  • jeřábnický průkaz

Úhradu proveďte podle počtu účastníků na účet č. 1281123369/0800. VS 2354, KS 308, nebo v hotovosti v den potvrzení průkazu a vydání prezenční listiny nebo bankovním převodem na základě námi vystavené faktury.Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top