Doškolení a povinné přezkoušení svářečů - jednodenní

Termín:

Cena: 1 000,- Kč + 21% DPH (1 210,- vč. DPH)

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, III.NP, Svitavy

Počet účastníků omezen dle aktuálních nařízení vlády - sledujte prosím zde


Účastníci u prezence předloží:

  • svářečský průkaz
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sváření (lékařská prohlídka 1 x za 2 roky)
  • osvědčení vydané při posledním školení

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení (zákon o cenách 526/90Sb.).

Úhradu proveďte, prosím, dle počtu účastníků převodním příkazem na účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 2258. Daňový doklad obdržíte u prezence. Úhradu lze také provést v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Pokud se přihlásíte přes náš objednávkový formulář a nedostanete od nás potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top