Zdanění mezd a platů ze závislé činnosti, vyúčtování záloh roku 2019 s ing. Rindovou

Termín: 23. leden 2020 v 8:00 hod., prezence od 7:30 hod.

Cena: 1 405,- Kč + 21% DPH (1 700,- Kč vč. DPH)

Místo konání: FABRIKA SVITAVY – kongresový sál (v přízemí) – Wolkerova Alej 18, Svitavy

Lektor: ing. Iva Rindová - vedoucí pracovnice FŘ Hradec Králové

Program:

Provedení ročního zúčtování za rok 2019:
• kdo, kdy a jak může požádat o provedení ročního zúčtování,
• co musí podle zákona doložit,
• slevy na dani,
• nezdanitelné části základu daně,
• daňové zvýhodnění,
• zpětné podepsání (učinění) prohlášení,
• opravy chybně sražených záloh,
• doplacení mezd – např. neplatná výpověď,
• vracení mezd zaměstnancem (např. vracení motivačního – stabilizačního příspěvku),
• příjmy od daně osvobozené,
• vyplacení mzdy za více měsíců najednou,

Stručně změny ve 2019/2020:
• srážková daň, změna základu daně, oznámení o příjmech nerezidentů,
• příjmy podléhající srážkové dani,
• správné stanovení základu daně (zejména u poplatníků podléhajících zahraničnímu pojištění, rozdíl vyslání zaměstnance k ekonomickému zaměstnavateli a zaměstnanci s dvěma různými zaměstnavateli),
• zaměstnanci českého plátce pracující v zahraničí (rezidenti a nerezidenti),

Povinnosti plátce daně:
• vyúčtování záloh a srážkové daně,
• vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech,
• co je navíc v případě zaměstnání nerezidentů,
Vybrané benefity zaměstnanců z pohledu daně ze závislé činnosti dle zkušeností z finanční správy.
Změny podle aktuálního stavu legislativy.
Časté chyby ve zdaňování závislé činnosti zjišťované finančními úřady.
Některé rozsudky Nejvyššího správního soudu.

Dotazy a diskuze.

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení a písemný materiál.

Platbu za seminář poukažte, prosím, podle počtu účastníků na bankovní účet č. 1281123369/0800, VS 2005, KS 308. Úhradu lze též provést v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top