Zdanění mezd a platů ze závislé činnosti, vyúčtování záloh roku 2019 s ing. Rindovou

Termín: 23. leden 2020 v 8:00 hod., prezence od 7:30 hod.

Cena: 1 405,- Kč + 21% DPH (1 700,- Kč vč. DPH)

Místo konání: FABRIKA SVITAVY – kongresový sál (v přízemí) – Wolkerova Alej 18, Svitavy

Lektor: ing. Iva Rindová - vedoucí pracovnice FŘ Hradec Králové

Program:

  • Roční zúčtování záloh za rok 2019
  • Přehled změn ve zdaňování mezd v roce 2020
  • Podrobný program semináře uvedeme zde v prosinci 

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení a písemný materiál.

Platbu za seminář poukažte, prosím, podle počtu účastníků na bankovní účet č. 1281123369/0800, VS 2005, KS 308. Úhradu lze též provést v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top