Zdanění mezd a platů ze závislé činnosti, vyúčtování záloh roku 2018 s ing. Rindovou

Termín: 24. leden 2019 v 8:00 hod., prezence od 7:30 hod.

Cena: 1 281,- Kč + 21% DPH (1 550,- Kč vč. DPH)

Místo konání: FABRIKA SVITAVY – kongresový sál (v přízemí) – Wolkerova Alej 18, Svitavy

Lektor: ing. Iva Rindová - vedoucí pracovnice FŘ Hradec Králové

Program:

 • Roční zúčtování záloh za rok 2018
 • Přehled změn ve zdaňování mezd v roce 2019
 • Splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2018
 • Prohlášení poplatníka k dani
 • Nová žádost o provedení ročního zúčtování
 • Termíny pro kdy je nutné nejpozději učinit prohlášení poplatníka
 • Příjmy, které podléhají konečné srážkové dani
 • Jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2018 (GDPR)
 • Daňové slevy a jejich uplatnění (školkovné)
 • Slevy na invaliditu
 • Kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní
 • Kdo je vyloučen ze zpracování u zaměstnavatele
 • Zpětné podepsání prohlášení poplatníka
 • Kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2018
 • Změny v  potvrzení o zdanitelných příjmech vydávaných zaměstnanci
 • Forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení
 • Mzdové listy za rok 2018 náležitosti mzdového listu
 • Slevy na zaměstnance (pro zaměstnavatele)
 • Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit
 • Penzijní a životní pojištění
 • Pojištění členů statutárních orgánů
 • Nepeněžní plnění poskytované zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
 • Problematika zaměstnávání daňových nerezidentů v ČRz pohledu daně z příjmů
 • Problematika zaměstnávání daňových rezidentů v zahraničí z pohledu daně z příjmů
 • Nejčastější chyby zjišťované u zaměstnavatelů 

Cena je stanovena pro 1 osobu a zahrnuje občerstvení a písemný materiál.

Platbu za seminář poukažte, prosím, podle počtu účastníků na bankovní účet č. 1281123369/0800, VS 1905, KS 308. Úhradu lze též provést v hotovosti u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top