Zákoník práce s JUDr. Zrutským v roce 2019

Termín: podzim 2019

Cena:

Místo konání: Městský úřad Svitavy, T. G. Masaryka 25, Svitavy – zasedací sál

Program:

 • • shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v letech 2017-2018 a výhled do  dalších let
  • aktuální vývoj GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů – před vznikem pracovního poměru, v průběhu pracovního poměru, sledování zaměstnanců, ukončení pracovního poměru a práva zaměstnanců

  • osobní spis zaměstnance – jaký je obvyklý obsah osobního spisu a naopak jaké informace nesmí zaměstnavatel vyžadovat

  • novelizace pracovněprávních předpisů – zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o inspekci práce o mezinárodním právu soukromém a další

  • archivace dokladů vztahující se k mzdové a personální agendě
  • problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou

  • přehled ustanovení občanského zákoníku, které se vztahují na zákoník práce
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – základní vymezení práv a povinností zaměstnavatelů,
  • pracovní doba a její rozvržení – směny a jejich plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky, řádná evidence pracovní doby zaměstnavatelem,
  • problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená

  • nálezy Ústavního soudu v pracovněprávních sporech

  • a mnoho dalšího z oblasti pracovně-právních vztahů

  • dotazy a diskuze v průběhu semináře

Cena je stanovena pro 1 osobu, zahrnuje písemný materiál a občerstvení (káva, čaj, voda, chlebíčky).

Úhradu za seminář proveďte, prosím, podle počtu účastníků na náš bankovní  účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 1926, nebo v hotovosti u prezence. 

Přihlásit se můžete pomocí našeho objednávkového formuláře - viz níže. Pokud od nás do tří pracovních dnů neobdržíte e-mailem potvrzení o Vaší účasti, zavolejte nám, prosím, pro ověření Vaší objednávky. Děkujeme za pochopení.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top