Zákoník práce s JUDr. Zrutským v roce 2019 a roce 2020

Termín:

Cena:

Místo konání:

Program:

  • aktuality k Zákoníku práce pro rok 2020
  • aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech

Cena je stanovena pro 1 osobu, zahrnuje písemný materiál a občerstvení (káva, čaj, voda, chlebíčky).

Úhradu za seminář proveďte, prosím, podle počtu účastníků na náš bankovní  účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 2026, nebo v hotovosti u prezence. 

Přihlásit se můžete pomocí našeho objednávkového formuláře - viz níže. Pokud od nás do tří pracovních dnů neobdržíte e-mailem potvrzení o Vaší účasti, zavolejte nám, prosím, pro ověření Vaší objednávky. Děkujeme za pochopení.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“ uvedeno sídlo Vašeho podnikání.


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top