Zákon o DPH - aktuální legislativa a změny pro rok 2021

Termín: Záznam semináře u nás k zakoupení

Cena: 1 116,- + 21% DPH (tj. 1 350,- vč. DPH)

Místo konání: Záznam semináře ve formátu mp4 ve Vašem PC

Lektor: Petr Klouček - daňový specialista v oblasti DPH

Program:

  • Legislativní vývoj - novely zákona o DPH z roku 2019 a 2020 − Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH, včetně úlev v souvislosti s nouzovým stavem v ČR − Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani − Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH − Poukazy – rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu − Změny u vystavování daňových dokladů a vynaložení úsilí na jejich doručování, souhrnný daňový doklad − Nové pojetí zaokrouhlování a výpočtu daně u ceny s daní − Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady − Nové pojetí nedobytných pohledávek − Sazby daně a jejich změny v roce 2020 (rozšíření sazby daně 10 %) − Zúčtování záloh u tepla od 1. 1. 2020 a vodného a stočného od 1. 5. 2020 − Sazby daně u vody a teplé vody − Sazby daně u piva − Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí − Intrakomunitární plnění v rámci EU − Dovoz a vývoz zboží − Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně − Přenesená daňová povinnost − Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením – zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut − Další změny roku 2020: režim skladu uvnitř území EU, přiřazení přepravy při řetězových dodávkách v EU, zpřísnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do JČS, důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží − Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd. − Změny od ledna 2021: nemožnost zdaňovat nájem prostor pro bydlení, povinnost identifikovaných osob činit podání elektronicky, vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu − Rámcový přehled změn plánovaných k 1. 7. 2021 − Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů


Cena je stanovena za jedno stažení souboru.

Po obdržení Vaší objednávky tohoto záznamu Vám budou zaslány podklady pro platbu. Po provedení úhrady Vám zašleme písemný materiál k semináři a odkaz na kterém bude záznam semináře pro Vás ke stažení.

Úhradu za je možné provést i převodem na náš bankovní účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 2110Z. 

Pokud si záznam objednáte přes náš objednávkový formulář a nedostanete od nás potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.


 


Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top