Zákon o DPH - aktuální legislativa a změny pro rok 2021

Termín: prosinec 2020

Cena:

Místo konání:

Lektor: Petr Klouček - metodik oddělení nepřímých daní FŘ v Hradci Králové

Program:

  • novela zákona o DPH pro rok 2021
  • připravované změny v roce 2021

Cena je stanovena pro 1 osobu, zahrnuje občerstvení a písemný materiál.

Úhradu za seminář proveďte, prosím, podle počtu účastníků na náš bankovní účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 2010 - daňový doklad obdržíte u prezence. Úhradu můžete provést i v hotovosti u prezence 

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top