Seminář pro začínající mzdové účetní

Termín: není stanoven - otevření kurzu je podmíněno počtem přihlášených (min. počet 7 osob)

Cena:

Místo konání: učebna školicího střediska, nám. Míru 28, Svitavy - 3. NP

Program semináře:


Registrační povinnost firmy, zákoník práce – smlouvy, dohody

Náplň práce mzdové účetní, oznamovací povinnosti, odpovědnost, mzdové listy

Základní mzda, výpočet mzdy, náhrady mezd (dovolená, svátky), přesčasová práce, příplatky

Základní principy zdaňování mezd, účinnost daňového prohlášení, odvody daní, termíny, daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy, doklady, střídává péče, dělení slev, další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění, nutné doklady, srážková daň, daňoví nerezidenti, odvody, povinnosti zaměstnavatele

Srážky z mezd, exekuce, nezabavitelná část mzdy


Základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou, vznik a zánik pojištění a podmínky, sazby pojistného, doplatky, povinnosti, přehledy, odvody, evidence, nemocenské dávky, ochranná lhůta, podpůrčí doba, náhrada mzdy v době nemoci, zaměstnání malého rozsahu, pojištění v DPČ a DPP, souběhy vztahů, redukční hranice, ELDP, praktické příklady


Základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou, vznik a zánik pojištění, principy registrací, doplatky po skončení vztahů, povinnosti zaměstnavatele, minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištění, praktické příklady, osoby, za které platí pojištění stát, nutné doklady, přehledy, odvody a evidence, pojištění v DPČ a DPP, souběhy pracovních vztahů, princip jednoho pojištění EU, zaměstnávání občanů EU

Vezměte si sebou poznámkový blok, kalkulačku, psací potřeby, zákoník práce, popř. další odbornou literaturu, kterou máte k dispozici.

Úhradu proveďte, prosím, převodním příkazem před zahájením kurzu na účet u ČS,a.s., Svitavy č. 1281123369/0800, VS 1824, KS 0308, daňový doklad obdržíte u prezence.

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.

Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top