Legislativní změny pro mzdovou praxi v roce 2019

Termín: listopad 2019 v 8:00 hod., prezence od 7:30 hod.

Cena:

Místo konání: FABRIKA SVITAVY – kongresový sál (v přízemí) – Wolkerova Alej 18, Svitavy

Lektor: Mgr. Květa Kupčáková - specialistka v oblasti mezd a pracovního práva

Program:

  • Program bude aktualizován

Cena je stanovena pro 1 osobu, zahrnuje občerstvení (káva, čaj, voda, chlebíčky) a písemný materiál.

Úhradu za seminář proveďte, prosím, podle počtu účastníků na náš bankovní účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 1903, nebo v hotovosti u prezence.  

Přihlášením do kurzu udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (nařízení evropského parlamentu a rady č. 2016/679) pro účely kvalifikace a její evidence. Osobní údaje budou zpracovány pověřenou osobou školicího střediska ing. Ivo Hejduka a nebudou poskytovány žádným třetím osobám.  Poskytnuté osobní údaje budou v rozsahu – jméno, příjmení, zaměstnavatel – uvedeny na prezenční listině. Pokud se přihlašujete jako Osoba Samostatně Výdělečně Činná (OSVČ) bude na prezenční listině v kolonce „Zaměstnavatel“  uvedeno sídlo Vašeho podnikání.
Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top