Legislativní změny pro mzdovou praxi - shrnutí roku 2020 a novinky pro rok 2021

Termín: 19. LEDNA 2021 v 8:00 hod. - on-line seminář - přes aplikaci ZOOM.us

Cena: 1 446,- plus 21% DPH (1 750,- Kč vč. DPH)

Místo konání: Aplikace ZOOM.us On-line seminář (dále v textu jen jako „webinář“) proběhne v systému ZOOM. Platforma ZOOM je pro posluchače zcela zdarma. Pro zdárný průběh webináře je zejména nutné kvalitní internetové připojení a operační systém Win10, 8 či nejméně 7.

Lektor: Mgr. Květa Kupčáková - specialistka v oblasti mezd a pracovního práva

Program:

 • - Dovolená 2021 – shrnutí všech změn a nových podmínek srozumitelně a v příkladech

  - dovolená za kalendářní rok a její poměrná část, výpočet nároků v hodinách

  - krácení dovolené, zrušení dovolené za odpracované dny ,převody dovolené z roku 2020 do 2021

  - změny délky pracovní doby, započet PN, MD, RD a dalších překážek do doby opracované, možnost převodů dovolené na žádost zaměstnanců

  - upozornění na problematické části, dovolená navazující na mateřskou dovolenou, praktické příklady)

  - Změny ve stanovení vyměřovacích základů zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti se změnami v dovolené

  - Změna minimální a zaručené mzdy a změna souvisejících limitů

  - Změny ve srážkové dani

  - Zavedení stravenkového paušálu

  - Zrušení superhrubé mzdy, sazba daně, progrese – nové podmínky

  - Změna slevy na poplatníka

  - Parametrické změny ve zdaňování mezd, zrušení limitu pro daňový bonus

  - Osvobození příspěvku zaměstnavatele na přesunuté rekreace

  - Změny v nemocenském pojištění – parametrické změny, redukční hranice, maximální VZ

  - Změna v rozhodné částce pro vznik pojištění

  - Změna v zasílání dokladů na OSSZ

  - Parametrické změny ve zdravotním pojištění, změna rozhodné částky pro vznik pojištění u DPČ

  - Přehled změn v Zákoníku práce – pracovní volno na akce pro děti a mládež

  - Sdílené pracovní místo – základní principy fungování dle nové úpravy

  - Zvýšení odškodnění u pracovních úrazů

  - Návrhy na změny na počátku legislativního procesu

  - Změny v otcovské a ošetřovném – změna podmínek

  - Možnost souběžného stejného druhu práce na DPP v době rodičovské dovolené

  - Kratší úvazky v souvislosti s rodičovskou dovolenou

  - Paušál pro zaměstnavatele za provádění exekučních srážek nebo zavedení chráněných účtů?

Program může být doplněn nebo upraven podle aktuálního vývoje legislativy

Cena je stanovena pro 1 osobu.

Přihlásit se je možné nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře (tj. do 14.ledna). Po Vašem závazném přihlášení Vám budou zaslány podklady pro platbu. Po provedení úhrady Vám zašleme písemný materiál k semináři a pokyny jak se na seminář přihlásit on-line.

Úhradu za seminář je možné provést i převodem na náš bankovní účet č. 1281123369/0800, KS 308, VS 2103. 

Pokud se přihlásíte přes náš objednávkový formulář a nedostanete od nás potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem.
Zpět

Objednávkový formulář


hejduk-skoleni-piktogram
Top